+381 11 3472 953 office@piming.rs

PALETA NAŠIH USLUGA

Projektovanje kompresorskih stanica

Izrada tehničke dokumentacije za kompresorska postrojenja, dokumentaciju možemo ponuditi u formi idejnih rešenja glavnih projekata, kao i projekat izvedenog stanja. Dokumentacija se izrađuje pomoću savremenih CAD softvera.

Servis kompresora ATLAS COPCO-a

PIMING Pavlović i dr. poseduje nezavisnu servisnu službu sa lagerom rezervnih delova za potpuno samostalno održavanje Atlas Copco opreme snage do 110 KW.

Izgradnja cevovoda za distribuciju komprimovanog vazduha

Cevovodi se igrađuju od različitih materijala: čelik, plastika, aluminijum.

Održavanje postrojenja za komprimovanje vazduha

Pregled i servisiranje opreme unutar postrojenja koja obuhvata sušače, rezervoare, drenaže, filtere…

Prodaja kompresora i rezervnih delova ATLAS COPCO-a

Od 1997 godine PIMING Pavlović i dr. posluje kao zvanični diler Švedske kompanije Atlas Copco.

Izgradnja postrojenja za komprimovanje vazduha

Usluga proizvodnje, skladištenja i tretman komprimovanog vazduha, montaža opreme.